Odkazy na další organizace

Olomoucký kraj se věnuje zjišťování potřeb pomoci a podpory osob s poruchou autistického spektra. Informace pro rodiny, které mají v péči osobu s tímto druhem zdravotního postižení, naleznete ZDE.
https://www.kr-olomoucky.cz

Jdeme Autistům Naproti z.s.
JAN nabízí pomoc, podporu a poradenství rodinám s dětmi s poruchou autistického spektra. Poskytuje sociální služby, ranou péči a sociální rehabilitaci. Nabízí také informace a osvětu veřejnosti, spolupracuje s odborníky i orgány státní správy a samosprávy, organizuje volnočasové aktivity pro děti, přednáškové akce.
http://www.jan-olomouc.cz/

Společnost pro ranou péči (SPRP)
Společnost pro ranou péči poskytuje odborné služby rané péče, podporu a pomoc rodinám, ve kterých se narodilo dítě s postižením. Služby rané péče jsou dětem se zrakovým a kombinovaným postižením a jejich rodinám poskytovány prostřednictvím Středisek rané péče.
http://www.ranapece.cz/

Dětský klíč Šumperk, o.p.s.
Dětský klíč poskytuje sociální služby osobám s kombinovaným postižením, především osobám s poruchami autistického spektra a jejich rodinám, a zajišťuje nezbytnou pomoc a podporu.
https://www.detskyklic.cz/