NAŠE SLUŽBY

Rodičům, žákům, pracovníkům škol a školských zařízení, zájemcům z řad odborníků SPC zajišťuje

 • komplexní psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku
 • podporu a pomoc při integraci zdravotně postiženého žáka do běžného typu MŠ, ZŠ a SŠ (výběr optimálního školního zařízení, komplexní zpracování podkladů pro integraci, konzultace s pedagogickými pracovníky a rodiči, pomoc při zpracování individuálních vzdělávacích programů)
 • doporučení k odkladu povinné školní docházky zpracování podkladů pro zařazení dětí do vhodného typu škol a školských zařízení
 • vypracování podkladů pro přeřazení žáka do vzdělávacího programu ZŠ zřízené dle § 16, odst. 9 ŠZ (dříve praktické školy)
 • výjezdy do škol, rodin a zařízení pečující o žáky se zdravotním postižením
 • sociálně právní poradenství

SPC dále nabízí:

 • konzultační a poradenskou činnost pro pedagogy a rodiče
 • poradenství v oblasti profesní orientace u osob se specifickými vzdělávacími potřebami
 • metodickou pomoc učitelům a rodičům u vzdělávání žáků se zdravotním postižením
 • školení a semináře pro pedagogy a rodiče

Forma poskytované péče:

 • ambulantně
 • v terénu (ve škole, v rodině)

Veškeré služby SPC jsou bezplatné.

Neposkytujeme nejrůznější doporučení a zprávy určené primárně pro sociální účely.