Literatura a pomůcky

PASMentální postiženíTělesné postižení a zdravotní znevýhodněníPomůcky
Metodiky
Metodika vzdělávání
 • Strukturované učení v praxi. Tuckermann A. a kol., Pasparta Praha
 • Struktura a strukturované úkoly pro děti s autismem. Hladká, Pavlištíková.
 • Strukturované učení. Žampachová, Čadilová
 • Aplikace metod strukturovaného učení v praxi. L. Havlíková
 • Metodika specifické intervenční metody u dětí s PAS raného věku. Straussová, Vágnerová
 • Sborník výukových materiálů, učebních pomůcek a studijních zdrojů ke vzdělávání dětí a žáků s poruchou autistického spektra a těžkým kombinovaným postižením. Kubišová, Lovasová
 • Praktické metodické postupy při edukaci dětí a žáků s PAS. ZŠ Štolcova, Brno
 • Vizuální komunikační strategie v autismu. Bondy, A., Frost, L. Praha, Grada publishing 2007.
 • Autismus a možnosti výchovné praxe. Vocilka M., Praha, Septima 1995
 • Výukové aktivity pro děti s autismem. Schopler E., Praha, Modrý klíč, 2000
 • Autismus: Od teorie k výchovně vzdělávací intervenci. Peeters T., Scientia 1998
 • Strategie a metody výuky dětí s autismem a dalšími vývojovými poruchami. Schopler E., Praha, Portál 1998
Nácvik sociálních dovedností
 • Obrázkový slovník sociálních situací pro děti s PAS, Straussová, Knotková, Mátlová, APLA Praha
 • Rozvoj sociálních dovedností u dětí s autismem, Čadilová. Žampachová, Pasparta Praha.
 • Rozvoj sociálních dovedností. Bělohlávková L.
 • Rozvíjení sociálních dovedností lidí s poruchami autistického spektra. Patrick, N. J., Praha, Portál 2011.
 • Sebeobslužné a praktické dovednosti: Praktický průvodce pro pedagogy, pracovníky v soc. službách a rodiče dětí s PAS. APLA Praha
 • Obrazový postup základních činností sebeobsluhy. Straussová, Roštárová
Aspergerův syndrom
 • Aspergerův syndrom – porucha sociálních vztahů a komunikace. Attwood, T., Praha, Portál 2005
 • Autismus u dospívajících a dospělých. Howlin, P., Praha: Portál, 2005
 • Autistické myšlení. Vermeulen, P., Praha. Grada 2006
 • Extrémní osamělost. Nesnídalová, R.
 • Kyslíková maska pro rodiče dětí s Aspergerovým syndromem. Pešek Roman
 • Specifika výchovy, vzdělávání a celoživotní podpory lidí s Aspergerovým syndromem. Čadilová, V., Žampachová, Z. a kol., Praha, 2006
 • Výchova dítěte s Aspergerovým syndromem. Boyd, B., Praha, Portál 2011
 • Výjimečné děti – Aspergerův syndrom. Thorová, K.
 • Žáci s poruchou autistického spektra v běžné základní škole. Vosmik, M., Bělohlávková, L., Praha, Portál 2010
Další publikace
 • Agrese u lidí s mentální retardací a autismem. Čadilová, V., Jůn, H., Thorová, K a kol., Praha, Portál 2007.
 • Antropoložka na Marsu. Sacks O., Praha, Mladá fronta 1997
 • Autismus – průvodce, pracovní kniha, Cottini Lucio, Vivanti Giacomo, Logos 2017
 • Autismus – zdravotní a výchovné aspekty. Gillberg Christopher, Theo Peeters, Portál, 2008
 • Autismus – zdravotní a vzdělávací aspekty. Gillberg C., Peeters T., Praha, Portál 1998
 • Autismus a hra. Beyer, Gammeltoft, Portál, 2006
 • Autismus I. Problémy komunikace dětí s autismem. Jelínková M., Nerušil, R., Praha, IPPP 1999
 • Autismus II. Problémy v sociálních vztazích u dětí s autismem. Jelínková, M., Praha, IPPP 2000
 • Autismus III. Problémy představivostí u dětí s autismem. Jelínková, M., Praha, IPPP, 2001
 • Autismus u dospívajících a dospělých. Howlin P., Praha: Portál, 2005.
 • Autismus V. Hra a hračka v životě dítěte s autismem. Jelínková M., Netušil R., Praha, IPPP 2001
 • Autismus VI. Diagnostika a možnosti korekce chování u klientů s autismem. Jelínková, M.,, Praha, IPPP 2002
 • Autismus VII. Diagnostika poruch autistického spektra. Krejčířová D., Praha IPPP, 2003
 • Autistické chování. Schopler, E., Mesibov, G.b., Praha, Portál 1997
 • Autistické myšlení. Vermeulen, P., Praha. Grada 2006
 • Děti potřebují rituály. Kaufmannová-Huberová Gertrud, Portál 1998
 • Dětský autismus. Hrdlička, M., Komárek, V. a kol., Praha, Portál 2004
 • Jak pracovat s žákem s poruchami autistického spektra. Urbanovská, E., Olomouc, 2011
 • Na čem si stojím. Sacks O., Makropulos, Praha 1997
 • Nikdo Nikde. Williams, Donna
 • Poruchy autistického spektra. Thorová, K., Praha, Portál 2006
 • Problémové chování u lidí s mentální retardací a autismem. Emerson, E.
 • Psychologická diagnostika u žáků s poruchami autistického spektra ve speciálně pedagogických centrech. Opekarová, Šedivá
 • Šikana dětí s poruchami autistického spektra. Dubin, N., Praha, Portál 2009
 • Školní pas pro děti s PAS. Thorová, K., APLA Praha 2008
 • Výchova dětí s autismem. Richamn Shira
 • Vztahy, intimita a sexualita lidí s mentálním handicapem nebo s autismem. Thorová, Jůn, APLA
 • Zábavné činnosti pro děti s autismem. Moor, Julia, Portál 2010
 • Život za sklem. Lawson Wendy
 • Znak do řeči. Kubová, L., Radkováí, I., Pavelková, Z., Praha, Tech-market 1999
Metodiky
Učební materiály
 • Učebnice a pomůcky ZŠ praktické – Septima, Parta, Tobiáš, Klett, www.albra.cz
 • Přehledy učiva, tabulky, názorný didaktický materiál (www.nomiland.cz, www.didaktika.me.cz, www.benjamin.cz, www.ravensburger.com, www.oskola.cz, www.amosek.cz)
 • Výukové programy na PC k jednotlivým předmětům (vyukoveprogramy.com, petit-os.cz)
 • Pracovní listy pro procvičování učiva – skolacek.tym.cz
 • Didakt. materiál k rozvoji slovní zásoby – Lotto příběhy, baribal.biz
Literatura
 • Dítě s mentálním postižením ve škole. Bendová, Zikl, Grada, 2011
 • Inkluzivní didaktika v základní škole se zřetelem na edukaci žáků s lehkým mentálním postižením. Bartoňová, M., 2013, Brno: MU.
 • Mentální retardace. Šcarcová, I., Portál, Praha 2006
 • Sociální učení – možnosti využití sociálního učení při práci s žáky v základní škole speciální. Pešková, Hemzáčková, Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, Praha 2010
Metodiky
Literatura
 • Dětská mozková obrna. Kraus, J., Praha: Grada – Avicenum, 2005.
 • Kompenzační a didaktické pomůcky pro děti s tělesným postižením v mateřské a základní škole. Kubíčová, Z., Kubíče, J., Praha: Septima, 2001.
 • Pedagogická intervence v raném a předškolním věku u jedinců s dětskou mozkovou obrnou. Opatřilová, D., Brno: MU, 2003.
 • Školská integrace dětí s postižením. Michalík, J., Olomouc: Univerzita Palackého, 1999.
 • Školská integrace žáků s postižením na základních školách v České republice. Michalík, J., Olomouc: Univerzita Palackého, 2005.
 • Speciálně pedagogická podpora dětí a mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami mimo školu. Opatřilová, D., Vítková, M., Brno: MU, 2011.
 • Tělesně postižené dítě v mateřské a základní škole. Vítková, M., Pipeková, J., Brno: Odd. spec. pedagogiky CDVU MU, 1994.
 • Tělesně postižené dítě. Kraus, J., Šandera, O. Praha: SPN, 1975.
 • Tělesně postižený. Buřvalová, D., Praha: Vzdělávací institut ochrany dětí, 2007.
 • Život bez bariér. Projekty a rekonstrukce. Filipiová, D. Praha: Grada, 1998.