JAK SE OBJEDNAT

O vyšetření žádá zákonný zástupce dítěte, v případě plnoletosti klienta on sám, a to osobně, telefonicky či písemně. Není třeba mít doporučení školy či jiné instituce.

Nejrychlejším způsobem je telefonická žádost, kdy sociální pracovnice od rodiče/klienta zjistí základní informace (důvody žádosti, nacionále klienta, telefonní číslo, apod.).

Po evidenci žádosti v SPC je klient informován o termínu vyšetření – telefonicky či písemně. Objednací lhůta u standardních případů se může značně lišit podle aktuální vytíženosti odborných pracovníků.

Akutní případy jsou řešeny přednostně.

K návštěvě poradny po projednání s rodiči a s jejich písemným souhlasem může dát podnět i škola (třídní učitel, výchovný poradce), kterou dítě navštěvuje.

Co vzít s sebou

Při první návštěvě zákonný zástupce vyplňuje s odborným pracovníkem anamnestické údaje o klientovi, vše důležité, co může mít vliv na jeho aktuální potíže – informace o raném dětství i aktuálním zdravotním stavu. Prosím, připomeňte si tyto údaje.

Pokud má dítě výukové problémy, bude s sebou vhodné vzít školní sešity a žákovskou knížku.

Dále pokud bylo vyšetřeno jiným odborníkem v souvislosti s problémem, se kterým se pojí návštěva SPC, je vhodné vzít zprávu z tohoto vyšetření také s sebou (vyšetření lékaře, psychologa, psychiatra, neurologa, logopeda, příp. PPP či jiného SPC).

Pro jistou pohodu dítěte doporučujeme vzít s sebou také malou svačinku a pití.