CO JE SPC?

Speciálně pedagogické centrum (SPC) je školské poradenské zařízení, které poskytuje poradenskou, metodickou a intervenční činnost v souvislosti se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. V rámci našich činností úzce spolupracujeme se školami, PPP i SPC Olomouckého kraje, a příslušnými úřady a odborníky.

SPC poskytuje služby dětem, žákům a studentům se speciálními vzdělávacími potřebami z oblasti mentálního postižení, tělesného postižení, závažných zdravotních obtíží a s poruchou autistického spektra.