Úprava provozu SPC OK směrem k veřejnosti

24.03.2020

Vážení a milí rodiče,

vzhledem k současné mimořádné situaci jsme byli nuceni změnit obvyklé postupy a upravit režim našeho fungování následovně.

Posuzování školních zralostí je odloženo do doby, kdy vláda rozhodne o rozvolnění karanténních opatření. Aktuálně přijímáme a evidujeme pouze žádosti k vyšetření školních zralostí vašich dětí a připravujeme se na období, kdy bude možné realizovat vyšetření. Tyto požadavky na vyšetření se budeme snažit řešit přednostně. Pro objednání se k posouzení školní zralosti aktuálně slouží níže uvedené mailové kontakty:

SPC Olomouc spc@spc-olomouc.cz
SPC Přerov spc@spc-prerov.cz
SPC Jeseník nerusilova@spc-jesenik.cz
SPC Mohelnice spc@spc-mohelnice.cz
SPC Prostějov spc@spc-prostejov.cz

Příjem dalších typů požadavků je až do odvolání pozastaven. Budeme se jim věnovat podle neodkladnosti, jakmile to situace umožní. Další opatření uvedená v informacích pro veřejnost z 16.3. 2020 platí v nezměněné podobě.

S pozdravem,

pracovníci SPC OK